Liich khai giang

 

 

Chọn khóa học phù hợp với bạn

Các khóa học được Học viện ngôn ngữ Empire nghiên cứu phù hợp với nhiều đối tượng, trình độ khác nhau, cùng với nhiều khoảng thời gian để các học viên có thể dễ đàng lựa chọn cho mình một khóa học phù hợp nhất.

KHÓA HỌCLịch họcNgày khai giảng%GVNN 
Lớp Giao tiếp cơ bản GT1-06Thứ 3 (19h15-21h15)
Thứ 6 (19h15-21h15)
16/12/201630%ĐĂNG KÝ HỌC
Lớp Giao tiếp cơ bản GT1-05Thứ 2 (17h15-19h15)
Thứ 4 (17h15-19h15)
14/12/201630%ĐĂNG KÝ HỌC
Lớp giao tiếp cơ bản BASIC 35Thứ 3 (19h15-21h15)
Thứ 6 (19h15-21h15)
27/12/201630%ĐĂNG KÝ HỌC
Lớp giao tiếp cơ bản BASIC 34Thứ 4 (19h15-21h15)
Chủ nhật (19h15-21h15)
18/12/201630%ĐĂNG KÝ HỌC
Lớp giao tiếp cơ bản BASIC 33Thứ 2 (19h15-21h15)
Thứ 4 (19h15-21h15)
7/12/201630%ĐĂNG KÝ HỌC
Lớp ngữ âm PRON32Thứ 2 (19h15-21h15)
Thứ 5 (19h15-21h15)
1/12/201610%ĐĂNG KÝ HỌC
Lớp ngữ âm PRON 31Thứ 2 (9h00-10h30)
Thứ 5 (9h00-10h30)
17/11/201610%ĐĂNG KÝ HỌC
Lớp ngữ âm PRON 30Thứ 7 (15h30-17h30)
Chủ nhật (15h30-17h30)
19/11/201610%ĐĂNG KÝ HỌC