Open/Close Menu KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ - LAN TỎA NIỀM TIN
cham-ngon-tieng-anh

LÊN NGAY TRÌNH TIẾNG ANH VỚI 12 CHÂM NGÔN TIẾNG ANH VỀ NỖ LỰC

Đôi lúc, bạn thấy những cố gắng của mình chưa mang lại kết quả xứng đáng. Đừng bỏ cuộc, hãy dùng châm ngôn sau để làm điểm tựa vững chắc và bước tiếp nhé:

1. Where there is a will, there is a way. – Pauline Kael

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

2. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration – Thomas Edison

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

3. On the way to success, there is no trace of lazy men – Khuyết danh

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

4. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. – Michael Jordan

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

5. If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. – Michael Jordan

Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

6. A winner never stops trying. – Tom Landry

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

7. Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – H. Jackson Brown Jr.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

8. Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. – William Van Horne Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

9. Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true. – William Ralph Inge Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.

10. Set your target and keep trying until you reach it.- Napoleon Hill Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

11. Knows your limits, but never stop trying to exceed them. – Khuyết danh Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.

12. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. ― Robert F. Kennedy

Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

Hãy cùng Empire English cố gắng lên mỗi ngày nhé. Học tiếng Anh không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu có những người bạn chung chí hướng, con đường sẽ đầy niềm vui.

Logo_footer   
     © 2015 Học viện Ngôn ngữ Quốc Tế Empire

Follow us: