HÓA HỌC 12

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng lộ trình chinh phục ĐGNL HCM 2024
Empire Team
1 Đánh giá 2746 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục tối đa điểm DGNL cũng như THPT 
 • Bạn sẽ sở hữu hệ thống video bài bản cơ bản đến nâng cao, skill hỗ trợ thi trắc nghiệm,
 • Bạn sẽ có được ngân hàng câu hỏi mà không cần mua sách tham khảo
 • Bạn sẽ nhanh chóng chinh phục được ước mơ của mình

Giới thiệu khóa học

Khóa học được tặng kèm tích hợp trong combo khóa ĐGNL 

Khóa học dạy bài bản với lộ trình từ cơ bản đến nâng cao 

Khóa học được học các skill cực chất phù hợp với xu hướng thi Trắc nghiệm BGD 

Khóa học được tặng thêm nên sẽ có các chuyên đề cho các em có định hướng mục tiêu 9+ THPT 

Khóa học bao gồm video bài giảng học qua zoom, những video quay thêm bổ trợ, hệ thống ngân hàng câu hỏi hơn 100.000 câu và được tặng 200 đề thi thử THPT chuẩn cấu trúc BGD 

Nội dung khóa học

 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 0. CO SO HOA HOC HUU CO 67:11
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 1.1 BAI 1. ESTE. PHAN 1. LI THUYET 81:49
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 1.2 BAI TAP TINH TOAN (XA PHONG HOA ESTE) 52:12
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 1.3 BAI TAP TINH TOAN (XA PHONG HOA CHAT BEO) 60:45
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 1.4 BAI TAP TINH TOAN (HIEU SUAT PHAN UNG ESTE HOA. BAI TOAN DOT CHAY) 67:02
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 1.5 LI THUYET LIPIT 34:30
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 1.6 TRAC NGHIEM LI THUYET (CAU 1-40) 58:52
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 2.1. CACBOHIDRAT (LI THUYET TOAN CHUONG) 56:19
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 2.2. CACBOHIDRAT (TRAC NGHIEM LI THUYET. CAU 276_326) 27:15
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 2.3. CACBOHIDRAT (BAI TAP TINH TOAN. HIEU SUAT PHAN UNG THUY PHAN VA LEN MEN) 66:51
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 2.4. CACBOHIDRAT (BAI TAP TINH TOAN. PHAN UNG DOT CHAY) 29:58
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 2.5. CACBOHIDRAT (BAI TAP TINH TOAN. HIEU SUAT DIEU CHE XENLULOZO TRINITRAT) 34:54
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 2.6. CACBOHIDRAT (BAI TAP TINH TOAN. PHAN ƯNG TRANG GUONG) 37:08
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 3.1. AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT (LI THUYET AMIN) 41:48
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 3.2. AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT (LI THUYET AMINO AXIT) 38:56
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 3.3. AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT (TRAC NGHIEM LI THUYET AMIN) 35:11
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 3.4. AMIN_AMINO AXIT_PEPTIT (TRAC NGHIEM LI THUYET AMINO AXIT) 36:36
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 3.5. AMIN_AMINO AXIT_PEPTIT (BAI TAP TINH TOAN AMIN_AMINO AXIT) 73:43
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.CHUONG 3.6 AMIN_AMINO AXIT_PEPTIT (LI THUYET PEPTIT VA PROTEIN) 29:27
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.TỔNG ÔN HỮU CƠ ĐỀ SỐ 1 (ON TAP CHUONG 1 VA 2) (27.10.2023) 87:33
 • HÓA HỮU CƠ 12 BÀI GIẢNG CHÍNH.TỔNG ÔN HỮU CƠ ĐỀ SỐ 2 (ON TAP CHUONG 1 VA 2) (3.11.2023) 96:54
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 1 92:53
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 2 95:28
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 3 85:40
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 4 100:12
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 5 88:21
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 6 88:23
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 7 91:17
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 1.ESTE-LIPIT BUỔI 8 94:27
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 2.CACBONHIDRAT BUỔI 1 108:37
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 2.CACBONHIDRAT BUỔI 2 112:37
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 2.CACBONHIDRAT BUỔI 3 129:59
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 2.CACBONHIDRAT BUỔI 4 113:25
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 3.AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN BUỔI 1 72:55
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 3.AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN BUỔI 2 130:18
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 3.AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN BUỔI 3 111:59
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 3.AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN BUỔI 4 +ÔN TẬP HỮU CƠ 11 114:30
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 3.AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN BUỔI 5 110:53
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 3.AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN BUỔI 6 103:09
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.CHƯƠNG 4.POLIME-VẬT LIỆU POLIME BUỔI 1 97:06
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.ÔN TẬP HỮU CƠ BUỔI 1 93:28
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.ÔN TẬP HỮU CƠ BUỔI 2 92:24
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 1-001 111:04
 • HÓA HỮU CƠ 12 BỔ TRỢ.TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 2-002
 • 1. TỔNG QUAN TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ - BUỔI 1 78:27
 • 1. TỔNG QUAN TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ - BUỔI 2 77:54
 • 2. LUYỆN TẬP - ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – PHẦN 1 53:35
 • 2. LUYỆN TẬP - ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – PHẦN 2 64:06
 • 2. LUYỆN TẬP - ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – PHẦN 3 27:54
 • 2. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI - DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI 79:12
 • 3. ĂN MÒN KIM LOẠI 80:32
 • 3. LUYỆN TẬP - ĂN MÒN KIM LOẠI 59:52
 • 4. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI - BUỔI 1 96:17
 • 4. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI - BUỔI 2 103:11
 • 4. TỰ LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI - PHẦN 1 51:15
 • 4. TỰ LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI - PHẦN 2 64:57
 • TÀI LIỆU
 • 1. LÍ THUYẾT ESTE - BUỔI 1 104:57
 • 2. LÍ THUYẾT ESTE - BUỔI 2 97:28
 • 3.1 - CHỮA CÂU HỎI TỰ LUYỆN ESTE - PHẦN 1 69:51
 • 3.2 - CHỮA CÂU HỎI TỰ LUYỆN ESTE - PHẦN 2 72:51
 • 3.3 - CHỮA CÂU HỎI TỰ LUYỆN ESTE - PHẦN 3 49:40
 • 3.4- CHỮA CÂU HỎI TỰ LUYỆN ESTE - PHẦN 4 57:40
 • 3.5 - CHỮA CÂU HỎI TỰ LUYỆN ESTE - PHẦN 5 71:28
 • 3.6 - CHỮA CÂU HỎI TỰ LUYỆN ESTE - PHẦN 6 67:59
 • 3.7- CHỮA CÂU HỎI TỰ LUYỆN ESTE - PHẦN 7 51:29
 • 4.1. LÍ THUYẾT LIPIT - BUỔI 1 79:26
 • 4.2. LÍ THUYẾT LIPIT - BUỔI 2 82:09
 • 1.1. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ESTE - BUỔI 1 69:01
 • 1.2. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ESTE - BUỔI 2 84:29
 • 1.3. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ESTE - BUỔI 3 86:14
 • 2.1. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC - BUỔI 1 76:30
 • 2.2. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC - BUỔI 2 82:24
 • 2.3. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC - BUỔI 3 101:01
 • 3.1. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN HỖN HỢP ESTE - BUỔI 1 77:07
 • 3.2. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN HỖN HỢP ESTE - BUỔI 2 82:00
 • 3.3. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN HỖN HỢP ESTE - BUỔI 3 82:37
 • 3.4. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN HỖN HỢP ESTE - BUỔI 4 92:42

Thông tin giảng viên

Empire Team
40874 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hồ Nhật Trung

tuỵttttt dờiiiiii

Khóa học liên quan

SINH HỌC 12
Empire Team
(0) 2616 Học viên
1.499.000đ
VẬT LÝ 12
Empire Team
(1) 2745 Học viên
1.499.000đ
KHÓA ĐGNL 2K7 ( GIAI ĐOẠN 1 HỆ THỐNG KIẾN THỨC 11)
Empire Team
(0) 436 Học viên
1.499.000đ
TOÁN HỌC 12
Empire Team
(0) 2745 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 97 giờ 10 phút
Giáo trình: 78 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com