KHÓA BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC (SIÊU XỊN)

Empire Team
1 Đánh giá 2564 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

KHÓA BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC (SIÊU XỊN)

Nội dung khóa học

 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 1.HOA VO CO_DAI CUONG 113:30
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 2.HOA HOC HUU CO 126:11
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 3.THUC NGHIEM HOA HOC 120:59
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUOI 4. XU LI BAI LUAN 126:11
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 1. TONG QUAN DGNL PHAN KHTN_ON TAP CHUNG 117:38
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 2. THUC NGHIEM HOA HOC 90:00
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 3. XU LI BAI LUAN HUU CO 114:56
 • 2K4 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUOI 4. XU LI BAI LUAN VO CO 111:40
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 3.THỰC NGHIỆM HÓA HỌC 93:39
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 1.BUỔI 4 95:30
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 1.TỔNG QUAN CẤU TRÚC BÀI ĐGNL 77:44
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 2.1.HÓA THỰC NGHIỆM 5:51
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 2.2HÓA THỰC NGHIỆM 75:45
 • 2K5 CHUYÊN ĐỀ.CHỦ ĐỀ 7 HÓA HỌC.KHÓA 2.BUỔI 3.BÀI LUẬN 79:29
 • Chủ Đề 1 Việt Nam Trên Đường Đổi Mới Và Hội Nhập 13:25
 • Chủ Đề 2 Vị Trí Địa Lí, Phạm Vi Lãnh Thổ Việt Nam 19:47
 • Chủ Đề 3 Đặc Điểm Chung Của Tự Nhiên Việt Nam 66:11
 • Chủ Đề 4 Vấn Đề Sử Dụng Và Bảo Vệ Tự Nhiên 19:12
 • Chủ Đề 5 Địa Lí Dân Cư 31:58
 • Chủ Đề 6 Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế 8:47
 • Chủ Đề 7 Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Nông Nghiệp 43:45
 • Chủ Đề 8 Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp 42:53
 • Chủ Đề 9 Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Loại Dịch Vụ 24:46
 • Chủ Đề 10 Địa Lí Các Vùng Kinh Tế 75:26
 • BUỔI 1.TOÁN THƯỜNG P1 112:35
 • BUỔI 2.TỔNG ÔN LỊCH SỬ 119:57
 • BUỔI 3.TỔNG ÔN TIẾNG VIỆT 119:09
 • BUỔI 4.TOÁN LOGIC P1 122:21
 • BUỔI 5.TỔNG ÔN SINH HỌC P1 110:04
 • BUỔI 6.TOÁN LOGIC P2 131:47
 • BUỔI 7.VẬT LÝ P1 168:31
 • BUỔI 8.TỔNG ÔN SINH HỌC P2 121:28
 • BUỔI 9.HÓA HỌC P11 111:09
 • BUỔI 9.HÓA HỌC P12 12:00
 • BUỔI 11.TỔNG ÔN PTSL 102:24
 • BUỔI 12.TỔNG ÔN SINH HỌC P3 142:08
 • BỔ TRỢ TOÁN THƯỜNG BUỔI CUỐI 117:43
 • BUỔI 13.VẬT LÝ P2 173:25
 • BỔ TRỢ QUAY VIDEO TOÁN ĐỀ TỦ SỐ 1 19:15
 • BỔ TRỢ QUAY VIDEO TOÁN PTSL ĐỀ TỦ SỐ 1 32:07
 • BỔ TRỢ QUAY VIDEO VẬT LÝ ĐỀ TỦ SỐ 1 13:20
 • BUỔI 14.HÓA HỌC P2 77:52
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 1
 • VIDEO BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC ĐỀ SỐ 1 PHẦN 1 18:26
 • VIDEO BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC ĐỀ SỐ 1 PHẦN 2 25:49
 • VIDEO BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC ĐỀ SỐ 1 PHẦN 3 32:37
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 2
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 3
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 4
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 5
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 6
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 7
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 8
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 9
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 10
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 11
 • BỘ ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC SỐ 12

Thông tin giảng viên

Empire Team
31722 Học viên 49 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Anh Khôi

Thầy Dũng đẹp trai 😍😍😍

1.500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 59 giờ 39 phút
Giáo trình: 57 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com