KHÓA TRẢI NGHIỆM ĐGNL EMPIRE

Empire Team
1 Đánh giá 1802 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

Khóa học giới thiệu về kỳ thi ĐGNL HCM 

Nội dung khóa học

 • CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 1 112:40
 • CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT BUỔI 2 117:34
 • CHUYÊN ĐỀ LOGIC BUỔI 1 77:59
 • CHUYÊN ĐỀ LOGIC BUỔI 2 83:00
 • CHUYÊN ĐỀ LOGIC BUỔI 3 60:05
 • CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC BUỔI 1 80:04
 • CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC BUỔI 2 109:13
 • CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC BUỔI 3 93:39
 • CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC BUỔI 1 100:42
 • CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC BUỔI 2 87:36
 • CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ 114:07
 • ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 900+ SỐ 1
 • ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 900+ SỐ 2
 • ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 900+ SỐ 3
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 1 CÂU 1-40 22:15
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 1 CÂU 1-40 25:41
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 1 CÂU 1-40 23:59
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:59
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 2 CÂU 41-70 37:46
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 2 CÂU 41-70 40:17
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 1 PHẦN 3 CÂU 71-120 79:34
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 2 PHẦN 3 CÂU 71-120 69:16
 • VIDEO SỬA CHI TIẾT ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 3 PHẦN 3 CÂU 71-120 63:05
 • TIẾNG VIỆT
 • TIẾNG ANH
 • TOÁN THPT
 • TOÁN LOGIC
 • PTSL
 • VẬT LÝ
 • HÓA HỌC
 • SINH HỌC
 • LỊCH SỬ
 • ĐỊA LÝ

Thông tin giảng viên

Empire Team
3006 Học viên 7 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

PHẠM THỊ ANH THƯ

Tôi cảm thấy khóa học rất hay thầy cô giảng bài dễ hiểu hình ảnh rỏ nét

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 23 giờ 56 phút
Giáo trình: 33 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com