ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀ NỘI 2K6

Các chuyên đề trọng tâm chinh phục ĐGNL 2024
Empire Team
1 Đánh giá 647 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục kiến thức từng môn 
 • Bạn sẽ sở hữu các video bài giảng tất cả các môn trong khóa học! 
 • Bạn sẽ có được kiến thức nền và nền tảng để chinh phục đề ĐGNL 

Giới thiệu khóa học

Hệ thống video zoom tất cả các môn học các ngày trong tuần 

các đề tổng ôn cũng như những video bổ trợ hỗ trợ khó khăn cho học sinh trong quá trình học 

Các thủ thuật và kinh nghiệm làm bài ĐGNL của từng môn 

Nội dung khóa học

 • BUỔI 1.TỔNG ÔN GÓC-KHOẢNG CÁCH 91:28
 • BUỔI 2.TỔNG ÔN THỂ TÍCH 70:32
 • BIỆN LUẬN HPT 80:14
 • ÔN TẬP TÁC PHẨM VĂN HỌC 75:59
 • BUỔI 2.TỔNG ÔN LỊCH SỬ 119:57
 • BUỔI 5.TỔNG ÔN SINH HỌC P1 110:04
 • BUỔI 7.VẬT LÝ P1 168:31
 • CHỦ ĐỀ 1.TIẾNG VIỆT.SỬA ĐỀ SỐ 1-2 107:46
 • CHỦ ĐỀ 1.TIẾNG VIỆT.SỬA ĐỀ SỐ 2-3 105:43
 • CHỦ ĐỀ 1.TIẾNG VIỆT.SỬA ĐỀ SỐ 4-5 97:40
 • CHỦ ĐỀ 1.TIẾNG VIỆT.SỬA ĐỀ SỐ 6-7 89:30
 • CHỦ ĐỀ 1.TIẾNG VIỆT.SỬA ĐỀ SỐ 8-9-10 82:42
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 1 163:15
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 2 105:25
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 3 124:27
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 4 128:23
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 5 131:11
 • CHỦ ĐỀ 3.VẬT LÝ.SỬA ĐỀ SỐ 1-2 102:51
 • CHỦ ĐỀ 3.VẬT LÝ.SỬA ĐỀ SỐ 3-4 87:51
 • CHỦ ĐỀ 3.VẬT LÝ.SỬA ĐỀ SỐ 5-6 90:20
 • CHỦ ĐỀ 3.VẬT LÝ.SỬA ĐỀ SỐ 7-8-10 87:22
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 1 PHẦN 1 40:21
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 1 PHẦN 2 47:08
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 2 57:28
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 3 71:49
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 4 35:03
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 5 50:33
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 6 49:24
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 7 63:29
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 8 52:28
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 9 63:49
 • CHỦ ĐỀ 4.HÓA HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 10 37:59
 • CHỦ ĐỀ 5.SINH HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 1-2 98:14
 • CHỦ ĐỀ 5.SINH HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 3-4 76:06
 • CHỦ ĐỀ 5.SINH HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 5-6 52:20
 • CHỦ ĐỀ 5.SINH HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 7-8 70:52
 • CHỦ ĐỀ 5.SINH HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 9-10 62:23
 • CHỦ ĐỀ 9.LỊCH SỬ BUỔI 1 81:14
 • CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.SỬA ĐỀ 1-2 91:15
 • CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.SỬA ĐỀ 3-4 97:42
 • CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.SỬA ĐỀ 5-6 88:29
 • CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.SỬA ĐỀ 7-8 94:42
 • CHỦ ĐỀ 10.ĐỊA LÝ.SỬA ĐỀ 9-10 86:33
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 6 119:35
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 7 97:02
 • CHỦ ĐỀ 2.TOÁN HỌC.SỬA ĐỀ SỐ 8 119:35
 • ÔN TẬP HÓA P1 20:10
 • ÔN TẬP HÓA P2 79:09

Thông tin giảng viên

Empire Team
40873 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

KHÓA CHUYÊN ĐỀ ĐGNL HÀ NỘI
Empire Team
(1) 648 Học viên
1.499.000đ
CÂU HỎI ÔN TẬP THEO MÔN ĐGNL HN 2K6 (TẶNG KÈM KHÓA HỌC)
Empire Team
(1) 434 Học viên
1.499.000đ
KHÓA THI THỬ ĐGNL 2K6
Empire Team
(1) 2103 Học viên
1.499.000đ
KHÓA ĐỀ THỰC CHIẾN 2K6
Empire Team
(1) 2104 Học viên
1.499.000đ
21 ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC [SÁCH 900+ TEST+VIDEO]
Empire Team
(1) 2102 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 68 giờ 46 phút
Giáo trình: 48 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com