SINH HỌC 12

Empire Team
0 Đánh giá 2616 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • HỖ TRỢ KIẾN THỨC THPT SINH HỌC 

Giới thiệu khóa học

HỖ TRỢ KIẾN THỨC THPT SINH HỌC 

Nội dung khóa học

 • Buổi 1 - Lý thuyết ADN - NĐ - PM - DM-010 102:33
 • Buổi 2 - Đề ADN - cơ chế 58:26
 • Buổi 3 - ĐHHĐ GEN_Trim 53:14
 • Buổi 4 - TEST ADN + lý thuyết ĐBG-011 80:15
 • Buổi 5 - Đề ĐBG P1 46:32
 • Buổi 7 Bài Tập ADN - công thức 46:59
 • Buổi 9 - lý thuyết NST-016 102:27
 • Buổi 10 - Luyện tập lý thuyết NST 41:24
 • Buổi 11 - ĐB số lượng 68:24
 • Buổi 12 - Đột biến số lượng 72:55
 • Buổi 13- Đột biến cấu trúc + số lượng 46:56
 • quay bảng ĐB NST 65:54
 • RÈN LUYỆN ADN-003 87:40
 • RÈN LUYỆN NST 51:11
 • THI THỬ PHÂN LOẠI - P1-005 99:38
 • THI THỬ PHÂN LOẠI P2 68:38
 • Buổi 6 - 2k5 DBG P2 44:43
 • Buổi 8 - Bài Tập Adn-111111111111 113:54
 • Đại CƯơng Menden 75:41
 • lai đơn tính 25:41
 • phân ly giao tử 37:34
 • QLDT - PLDL 34:14
 • Chữa Đề TTG 44:40
 • Giao Tử 53:14
 • Chữa Đề HVG số 6 59:15
 • Chữa Đề 2 TTG 62:55
 • TTG HVG 41:45
 • Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân 43:55
 • Chữa Đề Quần Thể số 3 29:42
 • Chữa Đề QT số 4 46:30
 • Quần Thể cơ bản 62:58
 • quần thể hacdivanbec 51:56
 • tiến hóa đề 1 58:09
 • Đề 7 tiến hóa 26:37
 • trọng tâm lý thuyết sinh thái_T 57:59
 • sinh thái - đề 1 43:11
 • sinh thái đề 2 - PĐS 55:41
 • sinh thái đề 3 + 4 58:13
 • sinh thái - đề 5 26:28
 • sinh thái đề 6 32:55
 • ĐỀ SỐ 1 27:06
 • ĐỀ SỐ 2 33:25
 • ĐỀ SỐ 3 39:24
 • ĐỀ SỐ 45 45:28
 • 1. Nhân đôi ADN 08:12
 • 2. Nhân đôi ADN 14:38
 • 3. Phiên mã, dịch mã 20:22
 • 4. Điều hòa hđ gen, phiên mã, dịch mã 10:22
 • 5. Đột biến gen 17:57
 • 6. Đột biến NST 08:28
 • 1. Quy luật phân li 08:10
 • 2. Gen đa alen 18:46
 • 3. Gen đa alen 08:19
 • 4. Gen trên NST thường chịu ảnh hưởng bởi giới tính 09:31
 • 5. Quy luật phân li độc lập 11:43
 • 6. Quy luật phân li độc lập, gen gây chết 09:46
 • 7. Tương tác bổ sung 2 gen (1) 14:08
 • 8. Tương tác bổ sung 2 gen (2) 07:01
 • 9. Tương tác bổ sung 3 gen 06:41
 • 10. Tương tác cộng gộp 16:37
 • 1. Hoán vị gen - bài toán nghịch (tìm kiểu gen của P khi biết tỉ lệ kiểu hình đời con)-1 31:01
 • 2. Hoán vị gen - bài toán thuận (tính tỉ lệ kiểu hình đời con khi có thông tin của P) 10:50
 • 3. Tìm quy luật DT liên kết, hoán vị gen thỏa mãn điều kiện của mệnh đề 24:43
 • 4. Bài toán ruồi giấm 15:21
 • 5. Hoán vị gen - bài toán nghịch, đếm mệnh đề 09:09
 • 1. Xác định QLDT gen trên NST giới tính 15:06
 • 2. Xác định QLDT hoán vị gen trên NST giới tính và tính toán tỉ lệ kiểu hình đời con 10:56
 • 3. Gen đa alen nằm trên NST giới tính 08:29
 • 4. Tổng hợp kết quả của nhiều phép lai - gen trên NST giới tính 07:34
 • 5. Xác định QLDT hoán vị gen trên NST giới tính-đếm mệnh đề (1) 11:23
 • 6. Xác định QLDT hoán vị gen trên NST giới tính-đếm mệnh đề (2) 08:53
 • 1. Hoán vị gen, phân li độc lập -xác định P 07:39
 • 2. Hoán vị gen, phân li độc lập -tính toán tỉ lệ đời con 06:41
 • 3. Tương tác, liên kết hoàn toàn, phân li độc lập - đếm số phép lai 16:07
 • 4. Tương tác, liên kết hoàn toàn - đếm mệnh đề
 • 5. 2 cặp gen vừa tương tác vừa hoán vị 12:56
 • 6. Hoán vị gen, phân li độc lập, tương tác gen - đếm mệnh đề 18:28
 • 7. Tương tác, liên kết hoàn toàn, phân li độc lập - đếm mệnh đề 09:04
 • 8. Tương tác, hoán vị gen, phân li độc lập - đếm mệnh đề 14:25
 • 9. Đếm số phép lai thỏa mãn tỉ lệ kiểu hình ở đời con - đếm mệnh đề 15:12
 • 10. Tương tác, phân li độc lập - đếm số phép lai 05:56
 • tích hợp 2 - 1 12:03
 • tích hợp 2 - 2 18:16
 • tích hợp 2 - 3 12:03
 • tích hợp 2 - 4 15:45
 • tích hợp 2 - 5 14:58
 • tích hợp 2 - 6 16:24
 • tích hợp 2 - 7 08:16
 • tích hợp 2 - 8 07:20
 • tích hợp 2 - 9 08:55
 • Bài 83: 62:58
 • Bài 84: 51:56
 • Bài 85: 30:21
 • Bài 86: 11:32
 • Bài 87: 07:17
 • Bài 88: 08:25
 • Bài 89: 08:15
 • Bài 90: 08:21
 • 1 24:01
 • 2 09:08
 • 3.1 07:58
 • 3.2 05:40
 • 3.3 04:10
 • 4 13:55
 • 5 06:30
 • 6 08:01
 • 7 08:29

Thông tin giảng viên

Empire Team
40873 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

HÓA HỌC 12
Empire Team
(1) 2746 Học viên
1.499.000đ
VẬT LÝ 12
Empire Team
(1) 2745 Học viên
1.499.000đ
KHÓA ĐGNL 2K7 ( GIAI ĐOẠN 1 HỆ THỐNG KIẾN THỨC 11)
Empire Team
(0) 436 Học viên
1.499.000đ
TOÁN HỌC 12
Empire Team
(0) 2745 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 54 giờ 27 phút
Giáo trình: 107 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com