KHÓA ĐGNL 2K7 ( GIAI ĐOẠN 1 HỆ THỐNG KIẾN THỨC 11)

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng lộ trình chinh phục ĐGNL HCM 2024
Empire Team
0 Đánh giá 436 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách chinh phục tối đa điểm DGNL cũng như THPT 
 • Bạn sẽ sở hữu hệ thống video bài bản cơ bản đến nâng cao, skill hỗ trợ thi trắc nghiệm,
 • Bạn sẽ có được ngân hàng câu hỏi mà không cần mua sách tham khảo
 • Bạn sẽ nhanh chóng chinh phục được ước mơ của mình

Giới thiệu khóa học

Khóa học được tặng kèm tích hợp trong combo khóa ĐGNL 

Khóa học dạy bài bản với lộ trình từ cơ bản đến nâng cao 

Khóa học được học các skill cực chất phù hợp với xu hướng thi Trắc nghiệm BGD 

Khóa học được tặng thêm nên sẽ có các chuyên đề cho các em có định hướng mục tiêu 9+ THPT 

Khóa học bao gồm video bài giảng học qua zoom, những video quay thêm bổ trợ, hệ thống ngân hàng câu hỏi hơn 100.000 câu và được tặng 200 đề thi thử THPT chuẩn cấu trúc BGD 

Nội dung khóa học

 • TOÁN HỌC.BUỔI 1.TỔNG ÔN BPT MŨ-LOGA VÀ CÁCH XÀI WEB 85:29
 • TOÁN HỌC.BUỔI 2.ĐẠO HÀM P1 80:27
 • TOÁN HỌC.BUỔI 3.ĐẠO HÀM P2 82:15
 • TOÁN HỌC.BUỔI 4.ĐẠO HÀM P3 38:12
 • TOÁN HỌC.BUỔI 5.ĐẠO HÀM P4 43:35
 • HÓA HỌC.BUỔI 1.ÔN GK2 HÓA 84:57
 • HÓA HỌC.BUỔI 2.ALCOHOL - PHẦN 1 122:21
 • HÓA HỌC.BUỔI 3.HANDOUT - ALCOHOL - PHẦN 2 71:57
 • HÌNH HỌC.BUỔI 1.KHOẢNG CÁCH P1 119:03
 • VẬT LÝ.BUỔI 1.CHƯƠNG 4 P1 91:35
 • SINH HỌC BUỔI 1 89:29
 • SINH HỌC BUỔI 2 10:13
 • SINH HỌC BUỔI 3 80:53
 • VẬT LÝ.BUỔI 2 93:43
 • TOÁN HỌC.BUỔI 6.ĐẠO HÀM P5 105:31
 • SINH HỌC BUỔI 4 94:20
 • TOÁN HỌC.BUỔI 7.XSTK P1 143:52
 • TOÁN HỌC.BUỔI 7.XSTK P2 153:14
 • HÌNH HỌC.BUỔI 2.KHOẢNG CÁCH 2 ĐT CHÉO NHAU 107:14
 • VẬT LÝ.BUỔI 4 75:40
 • VẬT LÝ.BUỔI 3 79:17
 • HÓA HỌC.BUỔI 4.PHENOL 95:00
 • HÌNH HỌC.BUỔI 3.GÓC GIỮA ĐƯỜNG VÀ MẶT 129:46
 • HÌNH HỌC.BUỔI 4.GÓC PHẲNG NHỊ DIỆN- GÓC GIỮA 2 MẶT 130:48
 • BÀI 1. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG 40:55
 • BÀI 2 . GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 34:17
 • BÀI 3.1 GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG , GÓC NHỊ DIỆN 84:27
 • BÀI 3.2 GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG , GÓC NHỊ DIỆN ( tiếp theo ) 51:32
 • BÀI 4. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN 54:44
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 1.1.LŨY THỪA 87:15
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 1.2.SỬA BÀI TẬP DẠNG 1 16:57
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 1.2.SỬA BÀI TẬP DẠNG 2 31:32
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 1.2.SỬA BÀI TẬP DẠNG 3 76:07
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 2.1.HÀM LŨY THỪA VÀ CHỦ ĐỀ 1 81:46
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 2.1.SỬA BÀI TẬP DẠNG 1 29:46
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 2.1.SỬA BÀI TẬP DẠNG 2 29:39
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 2.1.SỬA BÀI TẬP DẠNG 3 13:32
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 3.1.LOGARIT 83:47
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 4.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 1 54:57
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 4.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 2 28:18
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 4.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 3 38:45
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 4.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 4 23:29
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 4.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 6 28:29
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 1 28:51
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 2 14:50
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 3 70:05
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 4 26:04
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 5 76:54
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN DẠNG 1 35:03
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN DẠNG 2 57:57
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN DẠNG 3 PHẦN 1 (CÂU 1 - 21) 62:11
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN DẠNG 3 PHẦN 2 (CÂU 22-50) 65:51
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN DẠNG 3 PHẦN 3 (CÂU 51-67) 60:08
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 5.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN DẠNG 4 52:11
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 1 80:17
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 2 66:26
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 3 + 4 40:05
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6.2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG 1 (CÂU 1-52) 44:46
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6 BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG 1 (CÂU 80-108)-003 60:22
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6 BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG 1 (CÂU 109-120) 38:15
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6 BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG 2 (CÂU 1-30)-004 57:49
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 6 BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG 2 (CÂU 31-42) 23:37
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 7.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 1 53:26
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 7.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 2 53:13
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 7.1. BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 3 23:17
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 8.1. BÀI TẬP VÍ DỤ 78:37
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 8.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHẦN 1 61:54
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 8.2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHẦN 2 61:54
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 9 BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 1-002 88:17
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 9 BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 2 82:40
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 10 BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 1 33:31
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 10 BÀI TẬP VÍ DỤ DẠNG 2 26:25
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 11 BÀI TẬP VÍ DỤ LOẠI 1 81:07
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 11 BÀI TẬP VÍ DỤ LOẠI 2 DẠNG 1 27:53
 • MŨ-LOGARIT 12 CƠ BẢN.CHỦ ĐỀ 11 BÀI TẬP VÍ DỤ LOẠI 2 DẠNG 2 24:20

Thông tin giảng viên

Empire Team
40873 Học viên 46 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

SINH HỌC 12
Empire Team
(0) 2616 Học viên
1.499.000đ
HÓA HỌC 12
Empire Team
(1) 2746 Học viên
1.499.000đ
VẬT LÝ 12
Empire Team
(1) 2745 Học viên
1.499.000đ
TOÁN HỌC 12
Empire Team
(0) 2745 Học viên
1.499.000đ
1.499.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 79 giờ 17 phút
Giáo trình: 75 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

EMPIRE TEAM

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hotline: Thầy Trần Dũng 0934101968

Email: dungtran.t2s@gmail.com